Wybierz inny temat

Jak włączyć lub wyłączyć usługę Ochrony Danych Abonenta domeny globalnej?

Usługa Ochrony Danych Abonenta domeny globalnej jest domyślnie włączona dla wszystkich zarejestrowanych domen.

Aby zmienić status usługi dla wybranej domeny globalnej (z rozszerzeniem .com, .net, .org, .biz lub .info) zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje usługi -> domeny. Następnie kliknij nazwę domeny i wybierz kartę Dane abonenta.

W sekcji Ochrona Danych Abonenta w bazie WHOIS znajdziesz informację o aktualnym stanie usługi. Włączenie lub wyłączenie usługi jest możliwe po kliknięciu przycisku Wyłącz/Włącz.

Stan usługi dla każdej z domen globalnych możesz sprawdzić w Panelu Klienta, w zakładce Twoje usługi -> Ochrona Danych Abonenta.

Zielona tarcza przy nazwie domeny oznacza, że usługa Ochrony Danych Abonenta jest aktywna i dane Abonenta są zastąpione przez dane Whois Data Protection. Szara tarcza oznacza, że dane Abonenta są publicznie widoczne.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie