Wybierz inny temat

Jak dokonać cesji domeny na wniosek elektroniczny?

W celu zgłoszenia cesji domeny na wniosek elektroniczny zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje usługi -> Domeny.

Na liście domen zaznacz domenę, dla której chcesz zgłosić cesję (można zaznaczyć więcej niż jedną domenę), a następnie kliknij przycisk Zgłoś cesję.

Na ekranie zgłoszenia cesji potwierdź domeny, dla których chcesz wykonać cesję i wprowadź dane nowego Abonenta lub wybierz go z listy zdefiniowanych Abonentów.

Następnie zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kliknij przycisk Dalej.


Na kolejnym ekranie wybierz typ wniosku cesji - elektroniczny.

Jeśli przy okazji cesji chcesz zmienić Klienta (płatnika) za usługę rejestracji domeny, zaznacz opcję Wyrażam zgodę na przeniesienie domen(y) do Panelu Klienta, wskazanego przez nowego Abonenta. Odznaczenie tej opcji spowoduje, że nowy/zmieniony Abonent nie będzie mógł przenieść domeny do innego Panelu Klienta nazwa.pl.

Ważne! Ze względu na wymagania ICANN po wykonaniu cesji domeny globalnej (z rozszerzeniem .com, .net, .biz, .org lub .info) na usługę zostanie nałożona blokada uniemożliwiająca transfer do innego rejestratora. Blokada zostanie automatycznie zdjęta po upływie 60 dni.

Aby przejść dalej sprawdź poprawność danych Abonenta i kliknij przycisk Zatwierdź.

Uwaga! Po zgłoszeniu cesji nie jest możliwa zmiana danych lub zmiana nazwy Abonenta domeny.


Po potwierdzeniu zgłoszenia na adres e-mail dotychczasowego Abonenta domen(y) jest wysyłana wiadomość z prośbą o akceptację cesji. Obecny Abonent ma 7 dni na potwierdzenie cesji od daty otrzymania wiadomości i wykonuje to poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści e-maila. Link prowadzi na stronę, na której należy sprawdzić szczegóły cesji i zaakceptować ją bądź anulować. Po zaakceptowaniu cesji przez dotychczasowego Abonenta na adres e-mail nowego Abonenta zostanie wysłana podobna wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia cesji. Również nowy/zmieniony Abonent ma 7 dni na potwierdzenie cesji. Termin jest liczony od dnia potwierdzenia cesji przez dotychczasowego Abonenta.

Jeżeli Klient zgłaszający cesję pozostawił zaznaczoną zgodę na przeniesienie domeny do nowego Panelu Klienta nazwa.pl, nowy/zmieniony Abonent może zgłosić takie przeniesienie na stronie potwierdzenia cesji. Do wyboru są dwie opcje:

  • Chcę pozostawić domeny w dotychczasowym Panelu Klienta - opcja zaznaczona jest domyślnie, więc Abonent nie musi wykonywać dodatkowych czynności. Po kliknięciu przycisku Akceptuj cesję zostanie ona wykonana bez przeniesienia domeny do nowego Panelu Klienta (bez zmiany płatnika za domenę)
  • Chcę przenieść domeny do swojego Panelu Klienta - w przypadku wyboru tej opcji Abonent może wprowadzić dane logowania do istniejącego Panelu Klienta lub założyć nowe konto, do którego zostanie przeniesiona domena. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy kliknąć przycisk Akceptuj cesję

 

 


Po potwierdzeniu cesji nastąpi zmiana danych Abonenta domeny, a na adresy e-mail Klienta zgłaszającego cesję oraz dotychczasowego i nowego/zmienionego Abonenta zostaną wysłane wiadomości potwierdzające wykonanie cesji wraz z dokumentem w formacie PDF.

Jeśli cesja dotyczyła domeny globalnej, a adres e-mail Abonenta nie był dotychczas zweryfikowany, to zostanie wysłana ponadto wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia poprawności danych. Brak weryfikacji może spowodować zawieszenie domeny.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie