Wybierz inny temat

Jak skorzystać z Redis w aplikacji WordPress?

Redis to typ bazy danych, przechowujący niektóre informacje w pamięci operacyjnej. Ten sposób działania przyspiesza funkcjonowanie aplikacji intensywnie korzystających z danych, takich jak WordPress.


Jak włączyć Redis na serwerze CloudHosting WordPress?

Zaloguj się do panelu Active.admin i przejdź do zakładki Bazy danych -> Redis, Memcached. Zaznacz opcję Włącz (1), wpisz własne hasło (A) i kliknij przycisk Zapisz.

Jak włączyć Redis w aplikacji WordPress?

Zaloguj się do kokpitu WordPressa, kliknij Wtyczki (2) i Dodaj nową (3).

Wyszukaj wtyczkę o nazwie "w3 total cache" (4) i zainstaluj ją (5).

Po zakończeniu instalacji włącz wtyczkę (6).

Po włączeniu wtyczki przejdź do jej ustawień klikając Settings (7).

Przejdź do General Settings (8), dla Page Cache zaznacz Enable (9) i z listy Page Cache Method wybierz Redis (10).

Dla Minify również zaznacz Enable i z listy Minify Cache Method (11) wybierz Redis (12).

Zaakceptuj komunikat klikając I Understand the Risks.

Powtórz czynności dla Database Cache (13), zaznaczając Enable (14) i z listy Database Cache Method wybierając Redis (15).

Powtórz je także dla Object Cache (16), zaznaczając Enable (17) i z listy Object Cache Method wybierając Redis (18).

Przejdź do zakładki Page Cache (19). W polu Redis hostname: port / IP:port wpisz 127.0.0.1:6379 (20), w Redis Database ID pozostaw cyfrę 0 (21), natomiast w polu Redis Password wpisz hasło nadane dla Redis w panelu Active.admin (22).

Poprawność danych sprawdź, klikając przycisk Test (23). Ustawienia potwierdź, klikając przycisk Save all settings.

Analogicznie jak dla Page Cache, serwer skonfiguruj również w zakładkach Minify, Database Cache i Object Cache.

Na zakończenie z górnego menu wybierz Performance (24) i opcję Purge All Caches (25). Spowoduje to usunięcie zgromadzonej zawartości cache.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie