Wybierz inny temat

Jak dokonać zmiany opcji CloudHosting WordPress?

Zmianę opcji serwera CloudHosting WordPress możesz wykonać w dowolnym momencie trwania okresu abonamentowego.

Aby zgłosić zmianę zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje usługi -> WordPress Cloud. Następnie kliknij na identyfikator usługi i przejdź do karty Zmiana opcji serwera. Z listy rozwijanej wybierz preferowaną opcję serwera i kliknij przycisk Zatwierdź.

Opłata za zmianę opcji serwera CloudHosting WordPress jest równa różnicy cen pomiędzy aktualną i wskazaną opcją, proporcjonalnie do ilości dni pozostałych do końca abonamentu. Po opłaceniu proformy serwer CloudHosting WordPress zostanie automatycznie przełączony na wybraną opcję.


Sprawdź:

Co to jest CloudHosting WordPress?
Jak mogę zamówić CloudHosting WordPress?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie