Wydanie certyfikatu typu EV

W przypadku certyfikatów SSL typu EV: nazwaSSL Premium EV, VeriSign Secure Site with EV oraz GeoTrust True Business ID EV otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia:

Po opłaceniu wykonywana jest szczegółowa weryfikacja firmy, która wnioskuje o wydanie Certyfikatu SSL.

W przypadku certyfikatu typu EV dostaniesz kilka wiadomości e-mail.

  1. Pierwsza wiadomość będzie zawierać informacje o tym, że zostanie przesłany mail weryfikacyjny na adres zdefiniowany w ścieżce zamawiania oraz listę dokumentów do przesłania, np.
    • kopia dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek certyfikacyjny - kopia powinna zawierać aktualną datę wraz z dopiskiem „Potwierdzam zgodność z oryginałem" oraz własnoręcznym podpisem właściciela dokumentu,
    • kopia pełnomocnictwa udzielonego osobie składającej wniosek certyfikacyjny - tylko jeżeli osoba ta nie jest właścicielem domeny,
    • kopia opłaconego rachunku za domenę lub oświadczenie właściciela domeny o przysługującym subskrybentowi wyłącznym prawie do posługiwania się nazwą domeny - tylko jeśli domena nie jest zarejestrowana w bazie WHOIS lub informacje w bazie wskazują, że subskrybent nie jest właścicielem domeny.
  2. Kolejną wiadomość otrzymasz na  adres e-mail zdefiniowany w ścieżce zamawiania. Będzie to weryfikacja adresu mail administratora domeny z  linkiem do weryfikacji.
  3. Po kliknięciu w link weryfikacyjny dostaniesz wiadomość e-mail z informacją o dodatkowej weryfikacji.
  4. Po zakończeniu weryfikacji otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o wydaniu certyfikatu SSL.