Wybierz inny temat

Jak zainstalować certyfikat kupiony w nazwa.pl na serwerze poza nazwa.pl?

Aby pobrać certyfikat SSL do instalacji na serwerze poza nazwa.pl zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Twoje usługi -> Certyfikaty SSL. Kliknij numer certyfikatu, aby wyświetlić jego szczegóły, a następnie kliknij przycisk Pobierz (certyfikat) i przycisk Pobierz (Root CA).

Certyfikat oraz ścieżkę certyfikacji możesz także wyświetlić i zapisać do pliku tekstowego, korzystając z przycisków Podgląd.

Certyfikat SSL, ścieżkę certyfikacji (RootCA, certyfikaty pośredniczące) oraz klucz prywatny zainstaluj na serwerze poza nazwa.pl.

Jeśli powyższe przyciski nie są dostępne, upewnij się, że certyfikat SSL został opłacony, poprawnie skonfigurowany i wystawiony.


Sprawdź:

Jak wygenerować CSR w Panelu Klienta?
Jak skonfigurować certyfikat SSL w Panelu Klienta?
Czy mogę samodzielnie wysłać mail weryfikacyjny?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie