Wybierz inny temat

Jak wygenerować CSR na serwerze w nazwa.pl?

Aby wygenerować CSR na serwerze w nazwa.pl wykonaj następujące czynności:


Na ekranie generatora CSR wypełnij wszystkie pola formularza.

Ważne! W formularzu nie używaj polskich znaków.


Co wpisać w formularzu generatora CSR?
  • Nazwa domeny lub serwera - podaj nazwę domeny, dla której jest generowany CSR i ma być wystawiony certyfikat SSL, np. mojadomena.pl. Jeśli certyfikat SSL ma być typu wildcard (z zabezpieczeniem subdomen), wpisz gwiazdkę i kropkę przed nazwą domeny, np. *.mojadomena.pl
  • Organizacja - podaj pełną nazwę firmy/instytucji lub imię i nazwisko Abonenta domeny, np. Moja Firma sp. z o.o.
  • Jednostka organizacyjna - podaj nazwę działu, np. Dzial Marketingu, Dzial IT
  • Miasto - podaj nazwę miejscowości, np. Warszawa, Lodz, Krakow
  • Województwo - podaj nazwę województwa, np. mazowieckie, lodzkie, malopolskie
  • Kraj - wybierz z listy rozwijanej kraj siedziby firmy lub Abonenta domeny
  • Adres e-mail - podaj adres, na który Wystawca certyfikatu SSL wyśle wiadomość z linkiem do weryfikacji domeny. Musi być to jeden z adresów: admin@mojadomena.pl, administrator@mojadomena.pl, hostmaster@mojadomena.pl, postmaster@mojadomena.pl lub webmaster@mojadomena.pl (mojadomena.pl zastąp nazwą swojej domeny)

Po uzupełnieniu formularza sprawdź poprawność wszystkich danych i kliknij przycisk Generuj.


Jeśli wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, wyświetli się potwierdzenie wygenerowania klucza CSR. CSR możesz zapisać kliknięciem przycisku Pobierz CSR lub kopiując zawartość okna.

Ważne! Kopiując zawartość okna skopiuj również linie
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
oraz
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Jeśli strona internetowa chroniona certyfikatem SSL jest umieszczona na innym serwerze, po zapisaniu klucza CSR kliknij przycisk Wróć lub przejdź do zakładki Domeny -> Certyfikaty SSL i pobierz klucz prywatny.

Ważne! Klucz prywatny chroń przed dostępem osób nieupoważnionych.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie