Wybierz inny temat

Jak włączyć lub wyłączyć certyfikat SSL na serwerze w nazwa.pl?

Certyfikat SSL zainstalowany na serwerze w nazwa.pl można w dowolnym czasie włączać lub wyłączać. Nie ma to wpływu na okres ważności certyfikatu SSL, jedynie na stan ochrony witryny, dla której certyfikat jest wystawiony.

Włączanie lub wyłączanie certyfikatu wykonuje się w panelu Active.admin serwera, na którym ten certyfikat jest zainstalowany. Po zalogowaniu przejdź do zakładki Domeny -> Certyfikaty SSL, a następnie zaznacz certyfikat, którego status chcesz zmienić.

 

Po zaznaczeniu certyfikatu i wybraniu żądanej operacji wyświetli się okno, w którym należy potwierdzić zmianę. Włączenie lub wyłączenie szyfrowania witryny zostanie zrealizowane w czasie do ok. 5 minut.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie