Skąd pobrać pieczęć certyfikatu?

Aby pobrać pieczęć certyfikatu SSL zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Twoje usługi -> certyfikaty SSL. Następnie kliknij numer certyfikatu i przycisk pobierz pieczęć.