Skąd pobrać certyfikat pośredni Root CA?

Certyfikaty pośrednie (Root CA) są dostępne na stronach instytucji wydających certyfikaty:

Certyfikat pośredni możesz także wyświetlić po zalogowaniu do Panelu Klienta, w zakładce Twoje usługi -> certyfikaty SSL, po kliknięciu numeru certyfikatu SSL i przycisku Podgląd lub Pobierz.