Wybierz inny temat

Przeniesienie certyfikatu SSL pomiędzy Panelami Klienta (ze zmianą płatnika)

Przeniesienie certyfikatu SSL pomiędzy Panelami Klienta jest inicjowane w docelowym Panelu Klienta, przez osobę, która będzie nowym właścicielem certyfikatu.

Przeniesienie certyfikatu spowoduje, że zmienią się dane płatnika, który będzie mógł przedłużyć usługę.

Aby przenieść usługę certyfikatu zaloguj się do Panelu Klienta i wybierz zakładkę Zarządzanie usługami -> przenoszenie usług, a następnie z listy wybierz Przenieś certyfikat SSL.

W polu Numer certyfikatu wprowadź jego numer w formacie "ssl_00000", zastępując zera poprawnymi cyframi. Poniżej wpisz Login Klienta, u którego usługa jest obecnie zarejestrowana. Sprawdź, by w obu polach nie znalazły się dodatkowe znaki lub spacje.

Ważne! W związku z przeniesieniem certyfikat SSL nie będzie już automatycznie instalowany na serwerze. Dlatego przed wygaśnięciem aktualnego certyfikatu konieczne będzie wygenerowanie pliku CSR (o ile dotychczas nie został utworzony). CSR możesz wygenerować, np. po wybraniu certyfikatu z listy w Panelu Klienta i kliknięciu przycisku Generuj CSR.

Zapoznaj się i zaakceptuj treść oświadczenia i kliknij przycisk Dalej.

Na kolejnej stronie potwierdź numer certyfikatu i login obecnego Klienta i kliknij przycisk Zgłoś przeniesienie. Na adres e-mail dotychczasowego Klienta zostanie wysłana wiadomość informująca o zgłoszonym przeniesieniu.

W celu akceptacji przeniesienia certyfikatu SSL do nowego Panelu Klienta, obecny właściciel certyfikatu powinien w terminie 14 dni od zgłoszenia potwierdzić tę operację w swoim Panelu Klienta.

Przeniesienie certyfikatu SSL należy zaakceptować po wybraniu zakładki Zarządzanie usługami -> lista przeniesień, zaznaczając usługę i klikając przycisk Przenieś.

Po potwierdzeniu przeniesienia certyfikat SSL pojawi się w docelowym Panelu Klienta w zakładce Twoje usługi -> certyfikaty SSL.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie