Wybierz inny temat

Przeniesienie certyfikatu SSL pomiędzy Panelami Klienta (ze zmianą płatnika)

Przeniesienie certyfikatu SSL pomiędzy Panelami Klienta jest inicjowane w docelowym Panelu Klienta, przez osobę, która będzie nowym właścicielem certyfikatu.

Przeniesienie certyfikatu spowoduje, że zmienią się dane płatnika za usługę.

Aby przenieść usługę certyfikatu zaloguj się do Panelu Klienta, przejdź do zakładki Zarządzanie usługami -> przenoszenie usług i z listy wybierz Przenieś certyfikat SSL.

W polu Numer certyfikatu wprowadź jego numer w formacie "ssl_00000", zastępując zera poprawnymi cyframi. Poniżej wpisz Login Klienta, u którego usługa jest obecnie utrzymywana. Upewnij się, że w obu polach nie znalazły się dodatkowe znaki lub spacje.

Ważne! W związku z przeniesieniem certyfikat SSL nie będzie już automatycznie instalowany na serwerze w dotychczasowym Panelu Klienta, o ile również ten serwer nie zostanie przeniesiony do nowego Panelu Klienta.

Po uzupełnieniu pól zapoznaj się z treścią i zaakceptuj oświadczenie o prawach i obowiązkach, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Na kolejnej stronie potwierdź numer certyfikatu i login obecnego Klienta i kliknij przycisk Zgłoś przeniesienie. Na każdy z adresów e-mail osoby kontaktowej w dotychczasowym Panelu Klienta zostanie wysłana wiadomość informująca o zgłoszonym przeniesieniu.

W celu akceptacji przeniesienia certyfikatu SSL do nowego Panelu Klienta, obecny właściciel certyfikatu powinien w terminie 14 dni od zgłoszenia potwierdzić tę operację w swoim Panelu Klienta.

Aby zaakceptować przeniesienie certyfikatu SSL zaloguj się do dotychczasowego Panelu Klienta i przejdź do zakładki Zarządzanie usługami -> lista przeniesień. W karcie Do innego Panelu Klienta zaznacz usługę i kliknij przycisk Przenieś.

Po potwierdzeniu przeniesienia certyfikat SSL pojawi się w docelowym Panelu Klienta w zakładce Twoje usługi -> Certyfikaty SSL.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie