Jakie dane są potrzebne do wygenerowania CSR-a?

Po zamówieniu certyfikatu SSL konieczne jest wygenerowanie CSR. Możesz to zrobić w Panelu Klienta, do którego został zamówiony certyfikat, w panelu Active.admin lub skorzystać z generatora poza nazwa.pl.

Prawidłowy CSR musi zawierać następujące dane:

  • domenę: bez www, dla certyfikatów typu wildcard należy dodać "*." przed nazwą domeny
  • organizację: nazwę rejestrową Twojej firmy lub instytucji albo imię i nazwisko
  • jednostkę organizacyjną: nazwę działu (np. Dzial Marketingu, Dzial IT)
  • miejscowość: pełną nazwę bez skrótu
  • województwo: pełną nazwę bez skrótu
  • kraj: pełną nazwę bez skrótu
  • adres e-mail: adres w domenie, dla której jest zamawiany certyfikat SSL i służący do weryfikacji domeny. Dopuszczalne są jedynie adresy mające przed znakiem @ następujące nazwy: admin, administrator, hostmaster, postmaster lub webmaster

Ważne! W danych CSR nie używaj polskich liter ani znaków: < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? & , "

Jako algorytm klucza (typ) wybierz ECDSA o długości 384 bitów i funkcji skrótu (hash) SHA-256.


Sprawdź:

Jak wygenerować CSR na serwerze w nazwa.pl?
Jak wygenerować CSR w Panelu Klienta?
Jak skonfigurować certyfikat SSL w Panelu Klienta?