Wybierz inny temat

Jak wymusić szyfrowanie SSL dla strony internetowej na serwerze?

Aby przed adresem Twojej strony internetowej widoczny był prefiks https oznaczający szyfrowanie danych, zainstaluj i włącz na serwerze certyfikat SSL, a w katalogu z plikami strony internetowej dodaj lub edytuj plik .htaccess, zawierający regułę przekierowania z http na https, np.

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

Ważne! Powyższa reguła ma charakter ogólny i może nie uwzględniać specyfiki Twojej strony internetowej.

Przed wprowadzeniem zmian skopiuj zawartość istniejącego pliku .htaccess i przywróć ją w przypadku nieprawidłowego działania witryny.

Pamiętaj, że dla jednej strony internetowej może działać jeden plik .htaccess. Aplikacje typu WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop lub podobne tworzą własne pliki .htaccess, dlatego przekierowanie na https najlepiej konfigurować w panelach zarządzania tych aplikacji. Bezpośrednie zmiany w treści pliku .htaccess wykonuj zachowując szczególną ostrożność.


Sprawdź:

Jak aktywować szyfrowanie SSL dla Wizytówki Internetowej?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie