Jak wygenerować klucz PGP?

Do wygenerowania klucza PGP i późniejszego odszyfrowania klucza certyfikatu SSL, potrzebujesz odpowiedniej aplikacji. Przykładem takiego programu jest gpg4usb - niewielka aplikacja, która nie wymaga instalacji w systemie. Możesz ją pobrać z tej lokalizacji: gpg4usb.cpunk.de/gpg4usb-0.3.2-1.zip (jest to wolne oprogramowanie, publikowane na licencji GPL). To archiwum .zip zawiera wszystko, czego potrzebujesz do uruchomienia aplikacji zarówno na systemie z serii Windows, jak i na systemach z rodziny Linux.

Po pobraniu i rozpakowaniu archiwum uruchom aplikację: w systemie Windows poprzez plik start_windows.exe, w systemie Linux poprzez start_linux. Przy pierwszym uruchomieniu zobaczysz okno wyboru języka - wybierz odpowiedni język (w naszym przykładzie - polski) i kliknij Dalej.

W kolejnym oknie wybierz odnośnik utworzyć nową parę kluczy.

Następnie możesz skorzystać z dodatkowego samouczka lub wybrać Utwórz nowy klucz.

Wypełnij formularz dla nowego klucza zgodnie z opisami obok poszczególnych pól, a następnie kliknij OK

  • Nazwa: nazwa użytkownika - najlepiej imię i nazwisko.
  • E-mail: adres e-mail powiązany z kluczem. Jest to informacja istotna dla weryfikacji użytkownika klucza.
  • Komentarz: dodatkowa notatka, jeśli jest potrzebna.
  • Data ważności: jeśli chcesz, aby klucz miał określoną ważność, ustaw odpowiednią datę.
  • Rozmiar klucza (w bitach): im więcej, tym trudniej złamać zabezpieczenie klucza. Wartość 2048 jest wystarczająca.
  • Hasło/Powtórz hasło: Dodatkowe zabezpieczenie kluczy.

Zobaczysz komunikat o tworzeniu klucza. Jeśli proces będzie trwał długo, spróbuj wykonać na komputerze inne czynności - losowe wartości potrzebne do utworzenia odpowiednio mocnego klucza aplikacja uzyskuje ze zdarzeń w systemie. Po wygenerowaniu klucza aplikacja wyświetli potwierdzenie. Zamknij okno potwierdzenia i wybierz zakończ w głównym oknie programu.

Utworzony klucz będzie widoczny na liście z prawej strony okna.

Jak wyeksportować klucz publiczny PGP, aby przekazać go innej osobie?

Wybierz w górnym menu programu opcję Zarządzanie kluczami.

Zaznacz swój klucz na liście i wybierz opcję Eksportuj do pliku.

Zapisz plik w łatwo dostępnej lokalizacji. Ten plik jest Twoim kluczem publicznym. Kiedy poprosimy cię o Twój klucz PGP, załącz do e-mail ten właśnie plik.

Jak odczytać dane zaszyfrowane Twoim publicznym kluczem?

Kiedy otrzymasz plik lub tekst zaszyfrowany Twoim kluczem publicznym, uruchom gpg4usb. Jeśli odszyfrowywany będzie tekst, skopiuj go i wklej do głównego okna programu. Jeśli plik - z menu wybierz Plik i opcję Otwórz, a następnie wybierz plik - w taki sam sposób, jak przy dodawaniu załącznika do wiadomości e-mail. W obydwu przypadkach w oknie programu zobaczysz treść do odszyfrowania.

Z prawej strony zaznacz na liście swój klucz - tego klucza program użyje do odszyfrowania treści. Kliknij deszyfruj w górnym menu - aplikacja zapyta Cię dodatkowo o hasło, które ustalone było podczas generowania klucza.

Po podaniu hasła w oknie zobaczysz odszyfrowaną treść. Możesz ją skopiować lub zapisać bezpośrednio do pliku poprzez menu Plik .