Czym jest klucz?

Szyfrowanie w przypadku Certyfikatu SSL opiera się na dwóch kluczach: prywatnym i publicznym. Klucz jest ciągiem znaków alfanumerycznych, wygenerowanych za pomocą odpowiedniego algorytmu. Za pomocą kluczy odbywa się szyfrowanie i deszyfrowanie danych w komunikacji SSL.