Czy mogę przenosić certyfikat SSL między serwerami?

Jeśli certyfikat SSL jest zainstalowany na serwerze Active, możesz przenieść go na inny serwer, na którym znajdują się pliki strony internetowej zabezpieczonej certyfikatem.

Aby to wykonać zaloguj się do panelu Active.admin serwera i przejdź do zakładki Domeny -> Certyfikaty SSL. Następnie kliknij przyciski pobierz certyfikat i pobierz klucz prywatny dla certyfikatu SSL, który chcesz przenieść na inny serwer.