Czy mogę przenosić certyfikat SSL między serwerami?

Zainstalowany certyfikat SSL możesz przenieść na inny serwer, na którym znajdują się pliki strony internetowej.

Aby to wykonać zaloguj się do panelu Active.admin serwera i przejdź do zakładki Domeny -> Certyfikaty SSL. Następnie kliknij przyciski pobierz certyfikat i pobierz klucz prywatny dla certyfikatu SSL, który chcesz przenieść na inny serwer.