Co to jest mail weryfikacyjny?

Mail weryfikacyjny to wiadomość, którą wystawca certyfikatu przesyła na adres administracyjny organizacji ubiegającej się o certyfikat. Zawiera on unikalny link (URL), którego kliknięcie potwierdza chęć zamówienia certyfikatu.

Jest to najszybsza metoda uzyskania wstępnego potwierdzenia podczas tworzenia certyfikatu. Jej bezpieczeństwo opiera się na unikalności przesłanego URL oraz tym, że do administracyjnych adresów e-mail w danej domenie dostęp posiadają jedynie upoważnione osoby.

W ścieżce zamawiania  masz do wyboru 5 adresów e-mail: