Co to jest klucz prywatny?

Klucz prywatny generowany jest na samym początku procesu certyfikacji. Docelowo przechowywany będzie po stronie serwera zabezpieczonego Certyfikatem SSL.

Zawartość klucza nigdy nie może zostać ujawniona poza obrębem serwera - para kluczy (prywatny i publiczny) pozwala bowiem na rozszyfrowanie całej komunikacji. Klucz jest też niezbędny do utworzenia szyfrowanego połączenia.

Klucz prywatny to ciąg znaków znajdujących się pomiędzy poniższymi frazami:

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
  -----END RSA PRIVATE KEY-----

Uwaga!

Pilnuj swojego klucza prywatnego! Ponowne wygenerowanie takiego samego klucza  nie jest możliwe. Jego utrata uniemożliwi zainstalowanie i zastosowanie certyfikatu! W takiej sytuacji niezbędne będzie złożenie nowego zamówienia.