Wybierz inny temat

Sklep na Facebooku

Aby powiązać sklep internetowy z serwisem Facebook zarejestruj się jako twórca aplikacji Facebook i w Panelu Sklepu wklej adres URL strony sklepu pobrany z Facebooka.

Uwaga! Dla domeny sklepu internetowego musi być wystawiony, zainstalowany i włączony certyfikat SSL.


Sprawdź:
Jak zamówić certyfikat SSL?
Jak zainstalować certyfikat SSL na serwerze w nazwa.pl?
Jak włączyć lub wyłączyć certyfikat SSL na serwerze w nazwa.pl?


Jak zarejestrować się jako twórca aplikacji Facebook?

Przejdź na stronę https://developers.facebook.com/apps/ i zaloguj się lub utwórz nowe konto.

Następnie kliknij przycisk Register now (Zarejestruj się) i zaakceptuj Privacy policy (Politykę prywatności) oraz Platform policy (Politykę platformy). Dalej zweryfikuj swoje konto twórcy aplikacji wpisując numer telefonu do podania kodu autoryzującego przez SMS lub w trakcie połączenia telefonicznego. Alternatywnie możesz zweryfikować swoje konto podając dane karty płatniczej.

Po weryfikacji kliknij przycisk Create App ID (Utwórz identyfikator aplikacji), podaj nazwę wyświetlaną oraz adres e-mail do kontaktu i kliknij przycisk Create App ID (Utwórz identyfikator aplikacji). W celu potwierdzenia operacji przepisz kod bezpieczeństwa i kliknij przycisk Submit (Prześlij).

Po utworzeniu aplikacji kliknij zakładkę Settings (Ustawienia) i uzupełnij wszystkie wymagane pola: Display name (Nazwa wyświetlana), Namespace (Przestrzeń nazw), App domains (Domeny aplikacji) oraz Contact Email (Adres e-mail do kontaktu).

Poniżej okna ustawień kliknij przycisk Add Platform (Dodaj platformę) i wybierz "Facebook Web Games". W polu Facebook Web Games URL (https) (Adres URL platformy) wpisz adres swojego sklepu internetowego, z protokołem https.

Ponownie kliknij przycisk Add Platform (Dodaj platformę) i wybierz "Page Tab". W polu Secure Page Tab URL (Adres URL zakładki) wpisz adres sklepu internetowego, z protokołem https. W polu Page Tab Name wpisz nazwę wyświetlaną zakładki w sklepie.

Po uzupełnieniu danych aplikacji i dodaniu obu platform kliknij przycisk Save Changes (Zapisz zmiany) w prawym dolnym rogu ekranu.

Następnie w adresie https://facebook.com/dialog/pagetab?app_id=App ID&next=URL zastąp App ID i URL własnymi danymi:

  • App ID to ciąg cyfr widoczny w ustawieniach aplikacji
  • URL to adres podany w polu App domains z dodatkiem /facebook

Przykładowy adres:
https://facebook.com/dialog/pagetab?app_id=5917543461405515&next=https://sklepicom.pl/facebook.

Utworzony adres wklej w przeglądarce internetowej, wybierz jedną ze stron i kliknij przycisk Add Page Tab.


Jak dodać adres URL Facebooka w sklepie?

Zaloguj się do Panelu Sklepu, przejdź do zakładki Konfiguracja -> Wygląd -> Galeria stylów i kliknij styl specjalny Facebook. Następnie wybierz zakładkę Ustawienia Facebook i w polu Adres sklepu Facebook, "Strona ramki" wklej adres skopiowany z Facebooka z pola Facebook Web Games Page URL. Zmianę potwierdź kliknięciem przycisku Zapisz.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie