Wybierz inny temat

Jak dodać skrypt Zaufane Opinie / POS Ceneo?

W celu dodania skryptu Zaufane Opinie / POS Ceneo wykonaj następujące czynności:

  • przejdź do Konfiguracja » Integracje » Integracje własne
  • skrypt  wklej w oknie Potwierdzenie złożenia zamówienia
<script type="text/javascript"><!--
ceneo_client_email = '{email}';
ceneo_order_id = '{order_id}';
ceneo_amount = {float_sum_noship};
//-->
</script>
<script type="text/javascript" src="https://ssl.ceneo.pl/transactions/track/v2/script.js?
accountGuid=XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX"></script>

Uwaga! XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXXX- numer GUID nadany przez Ceneo

  • Kliknij w przycisk Zapisz
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie