Wybierz inny temat

Sonda

Umożliwia wstawienie sondy na stronie. Aby utworzyć nową sondę, należy kliknąć przycisk Stwórz nową sondę. Pole Dodaj odpowiedź umożliwia dodanie większej liczby odpowiedzi do pytania określonego dla danej sondy. Aby przejść do ustawień sondy, należy kliknąć przycisk Zarządzaj.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie