Wybierz inny temat

Menu

Umożliwia wstawienie domyślnego Menu we wskazanym miejscu. Zakładka Ogólne umożliwia zmianę pozycji, orientacji oraz stylu menu.

Aby utworzyć własne menu, należy przejść do zakładki Menu i następnie kliknąć przycisk Stwórz menu. W oknie zarządzania menu można nadać własną nazwę menu. W zakładce Dodaj nową stronę można dodać do menu stronę utworzoną wcześniej za pomocą Kreatora.

Uwaga! Dodanie strony w tym menu nie spowoduje utworzenia strony, którą będzie można edytować.

Aby edytować nazwę, pod którą dana strona jest widoczna w menu, należy kliknąć na ikonę ołówka. Aby usunąć stronę z menu, należy kliknąć ikonę kosza. Usunięcie strony z menu nie spowoduje jej usunięcia z Kreatora.

W zakładce Dodaj zewnętrzny URL można dodać zewnętrzną stronę, na którą użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w jej nazwę w menu. W zakładce Dodaj adres Email można wpisać adres e-mail. Po kliknięciu w pozycję menu odpowiadającą adresowi e-mail otworzy się domyślny program pocztowy, za pomocą którego będzie można wysłać wiadomość.

Uwaga! Jeśli menu umieszczone na stronie nie pozwala na przechodzenie pomiędzy poszczególnymi podstronami, należy sprawdzić ustawienie własnego menu lub z listy Własne menu wybrać pozycję Domyślne.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie