Wybierz inny temat

Księga gości

Umożliwia wstawienie księgi gości. W polu Nagłówek możliwa jest zmiana nazwy wyświetlanej na stronie. Aby zarządzać wpisami, należy kliknąć przycisk Zarządzaj. W tym menu w zakładce Ustawienia można włączyć opcję Zatwierdzanie wpisów oraz w menu Wpisy możemy edytować wpisy aktualnie znajdujące się w księdze gości.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie