Wybierz inny temat

Wygląd - tło

Ta część sekcji umożliwia zmianę ustawień tła Modułu. Domyślny kolor można zmienić, wybierając inną barwę z listy rozwijalnej. Istnieje również możliwość ustawienia własnego obrazka jako tła. W tym celu należy zaznaczyć pole Obrazek tła i kliknąć przycisk Dodaj obrazek. Umożliwi to wybranie obrazka z dysku komputera bądź skorzystanie z obrazka uprzednio wgranego do Kreatora.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie