Wybierz inny temat

Wygląd - odstęp zewnętrzny (margines)

Ta część sekcji umożliwia ustawienie odstępu pomiędzy tłem Modułu a brzegami części strony, na której został umieszczony. Aby zmienić odstęp, należy wybrać jedną z czterech dostępnych wartości. Aby dla każdego boku ustawić różny odstęp, należy kliknąć w ikonę kłódki, a następnie podać żądaną wartość dla każdego boku osobno.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie