Wybierz inny temat

Dodawanie stron

Strona główna jest bardzo ważna, ale kolejne strony umożliwiają przekazanie większej ilości informacji. Przejdźmy zatem do dodawania nowej podstrony. W lewym górnym rogu znajduje się pionowe menu. Po wybraniu pierwszej pozycji (Strony) pojawi się lista podstron utworzonych w Kreatorze oraz przycisk Dodaj stronę. Dodajmy zatem podstronę, przykładowo o nazwie Druga strona.

Po wybraniu przycisku Zapisz automatycznie zostaniemy przeniesieni do nowo utworzonej strony. Będzie ona wyglądać podobnie do tej:

W sekcji Moduły tej części pomocy znajdziesz informacje na temat umieszczania treści na stronie.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie