Wybierz inny temat

Dodawanie podstron

Możesz dodać kolejną stronę, która będzie podstroną do istniejącej już strony (tak, aby była ona widoczna w menu Twoje strony dopiero po najechaniu myszą na pozycję Strona główna).

W tym celu w menu po lewej stronie, na górze, dodajemy nową stronę o wybranej nazwie, np.: Podstrona.

Po tej operacji Podstrona pojawi się w menu Strony. Aby wyświetlała się ona w wyżej opisany sposób, należy najechać na nią na myszą, przytrzymać lewy przycisk myszy i przeciągnąć na lewo i nieco do góry strony, pod którą ma się wyświetlać.

Po puszczeniu lewego przycisku myszy widoczny będzie łącznik w kształcie litery L:

Dzięki temu można uzyskać poniższy efekt (można go sprawdzić używając opcji Podgląd po prawej stronie na górze):

Pamiętać należy o tym, że funkcja Podgląd umożliwia podgląd tylko obecnie edytowanej strony. Nie jest możliwe korzystanie z menu strony. Aby zobaczyć, jak będzie wyglądała nasza strona w rzeczywistości, należy użyć opcji Publikuj.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie