Wybierz inny temat

Jak zarządzać sondami (pytaniami w ankietach)?

W witrynie możesz utworzyć sondę umożliwiającą użytkownikom udzielanie odpowiedzi na utworzone pytania, zapisywanie wyników i prezentowanie ich w formie wykresów.


Jak utworzyć sondę?

Zaloguj się na stronie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, a następnie przejdź do zakładki Sonda.
W sondzie kliknij przycisk Dodaj, wpisz przynajmniej jedno pytanie i wybierz typ wykresu wyników (słupkowy lub kołowy). Po uzupełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk Utwórz.


Jakie opcje sondy są dostępne?
 • Dodawanie i usuwanie odpowiedzi
  Aby dodać odpowiedź wpisz jej treść i kliknij ikonę plusa.
  Aby usunąć odpowiedź kliknij ikonę kosza obok odpowiedzi.
 • Zmiana typu wykresu
  Aby zmienić typ wykresu kliknij listę rozwijaną i wybierz formę prezentacji wyników sondy.
 • Ustawienie sondy jako sondy wielokrotnego wyboru
  Umożliwia zaznaczanie w ankiecie więcej niż jednej odpowiedzi.
 • Pozwolenie na wpisywanie własnych odpowiedzi przez głosujących
 • Pozwolenie na podgląd wyników przed oddaniem głosu (wyklucza podgląd przed zakończeniem sondy)
 • Pozwolenie na podgląd wyników przed zakończeniem sondy
 • Ustawienie daty zakończenia sondy
  Po minięciu wybranej daty nie będzie możliwe wzięcie udziału w sondzie. Wyniki sondy będą dostępne.

Jak edytować sondę?

Kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, a następnie przejdź do zakładki Sonda.
Odszukaj pytanie, które chcesz edytować i kliknij ikonę ołówka z opisem Edytuj. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.


Jak sprawdzić wyniki sondy?

Kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, przejdź do zakładki Sonda i kliknij ikonę wykresu z opisem Wyniki.


Jak zakończyć sondę?

Kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, przejdź do zakładki Sonda i kliknij ikonę zaznaczenia z opisem Zakończ. Po potwierdzeniu nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na pytanie sondy. Wyniki tej sondy będą dostępne.


Jak wznowić sondę?

Kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, a następnie przejdź do zakładki Sonda.
Odszukaj sondę ze statusem "Zakończona" i kliknij ikonę ołówka z opisem Edytuj. Powyżej daty zakończenia sondy kliknij odnośnik Wznów sondę, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Sonda będzie dostępna do dnia wskazanego jako data zakończenia lub bezterminowo, jeśli żadna data nie została wybrana.


Jak usunąć sondę?

Kliknij ikonę Ustawienia w lewym górnym rogu, a następnie przejdź do zakładki Sonda.
Odszukaj pytanie, które chcesz usunąć i kliknij ikonę kosza z opisem Usuń. Usunięcie sondy potwierdź kliknięciem przycisku Tak.
Uwaga! Usunięcie sondy jest nieodwracalne i oznacza, że jej wyniki przestaną być dostępne.


Jak umieścić kalendarz na podstronie?

Przejdź do podstrony, na której chcesz umieścić sondę i w wybrane miejsce przeciągnij moduł Sondy. W ogólnych ustawieniach modułu (dostępnych po kliknięciu ikony koła zębatego) na liście rozwijanej kliknij nazwę wybranego pytania.


Sprawdź:

Co mogę umieścić na podstronie?
Jak dodawać, usuwać i zmieniać moduły?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie