Wybierz inny temat

Jak utworzyć nową podstronę lub zmienić ustawienia istniejącej podstrony?

Aby utworzyć nową podstronę zaloguj się na stronie kreatorwww.nazwa.pl i kliknij ikonę Nowa strona przy górnej krawędzi ekranu.


W oknie tworzenia strony wybierz, czy nowa podstrona ma być pusta, czy ma mieć tę samą zawartość, co jedna z istniejących podstron. Następnie wpisz nazwę nowej podstrony i kliknij przycisk Zapisz. Jeśli chcesz, możesz zmienić adres URL podstrony. Pamiętaj, że adres URL nie może zawierać polskich liter, spacji i znaków specjalnych (poza znakiem pauzy "-").


Jak zmienić ustawienia podstrony?

Kliknij ikonę Drzewko stron w lewym górnym rogu ekranu, następnie kliknij nazwę podstrony, której ustawienia chcesz zmienić.


Jakie opcje są dostępne przy edycji podstrony?
  • Nazwa strony - widoczna w menu witryny
  • Adres URL - widoczny w pasku adresu przeglądarki oraz odnośnikach do podstrony
  • Strona widoczna w nawigacji - czy ma być widoczna w menu
  • Strona publiczna - czy ma być dostępna dla wszystkich czy tylko dla administratora witryny
  • Hasło - zabezpieczenie wyświetlenia zawartości podstrony wymogiem podania hasła. Jeśli nie chcesz blokować dostępu, pole hasło pozostaw puste
  • Słowa kluczowe - pojedyncze słowa lub wyrażenia określające zawartość podstrony, przydatne pod kątem SEO (pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych)
  • Opis strony - krótka informacja o zawartości podstrony, przydatna pod kątem SEO (pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych)
  • Duplikuj - do utworzenia kopii podstrony wraz z zawartością
  • Usuń - do usunięcia podstrony

Po dokonaniu zmian kliknij przycisk Zatwierdź.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie