Wybierz inny temat

Kto jest upoważniony do kontaktu z nazwa.pl w sprawie zamówionych usług?

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z nazwa.pl możesz podać przy zakładaniu lub modyfikacji Twojego konta w Panelu Klienta.

W celu zmiany danych osoby kontaktowej zaloguj się do Panelu Klienta, przejdź do zakładki Twoje dane -> zmiana danych i kliknij kartę Osoba kontaktowa.

W formularzu podaj dane osoby kontaktowej:

 • imię i nazwisko
 • stanowisko (opcjonalnie)
 • numer telefonu
 • numer faksu (opcjonalnie)
 • adres lub adresy e-mail

Po wpisaniu danych zapoznaj się z treścią komunikatu o Administratorze danych osobowych oraz celu ich przetwarzania i kliknij przycisk Zatwierdź.

Następnie dla autoryzacji wpisz aktualne hasło do Panelu Klienta i ponownie kliknij przycisk Zatwierdź.

Ważne! Pamiętaj, że zmiana lub dodanie kolejnego adresu e-mail osoby kontaktowej wymaga weryfikacji poprzez kliknięcie linku przesłanego w wiadomości e-mail.

Na każdy zweryfikowany adres e-mail osoby kontaktowej przesyłane są powiadomienia o wygasaniu usług, zmianach konfiguracji, zamówieniu nowych usług, zmianach danych Abonenta domeny lub Klienta oraz inne oficjalne wiadomości z nazwa.pl.


Jakie informacje może uzyskać osoba kontaktowa?

1. Telefonując z numeru kontaktowego i podając dodatkowo:

 • w przypadku Panelu Klienta osoby fizycznej - PESEL, imię i nazwisko osoby kontaktowej, numer ostatniej opłaconej proformy lub faktury VAT
 • w przypadku Panelu Klienta firmy - NIP, nazwę i reprezentanta firmy, numer ostatniej opłaconej proformy lub faktury VAT

można uzyskać informacje na temat:

 • terminów ważności usług
 • typów usług
 • historii płatności
 • istnienia nadpłaty
 • aktualnej konfiguracji domen
 • historii usług hostingowych - np. blokad, zmian opcji usług
 • zajętej powierzchni dyskowej w ramach usług hostingowych

2. Przesyłając wiadomość z któregoś z adresów e-mail osoby kontaktowej lub podając kod autoryzujący z Panelu Klienta można uzyskać:

 • pełną informację o danych i usługach
 • realizację dyspozycji zmian w usługach

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa nie przekazuj dostępu do Panelu Klienta osobom niezaufanym i nie podawaj adresu e-mail osoby niezaufanej jako adresu kontaktowego. Regularnie sprawdzaj, czy adres e-mail osoby kontaktowej jest aktualny i masz do niego dostęp. Jeśli jest inaczej, niezwłocznie zmień go poprzez Panel Klienta lub wysyłając wniosek o zmianę na adres e-mail kontakt@nazwa.pl.


Sprawdź:
Jak dokonać zmiany kontaktowego adresu e-mail?
Co to jest kod autoryzujący?
Co mam zrobić, jeśli nie pamiętam hasła do Panelu Klienta?
Na czym polega weryfikacja adresu e-mail Klienta i Abonenta?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie