Wybierz inny temat

Jak zawrzeć umowę PPDO?

Aby zawrzeć z nazwa.pl umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych (PPDO) zaloguj się do Panelu Klienta, przejdź do zakładki Twoje dane -> umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych i kliknij przycisk Generuj umowę.

Na kolejnej stronie sprawdź poprawność swoich danych do umowy i zaznacz wszystkie kategorie przetwarzanych danych osobowych.


Jak poprawić lub uzupełnić dane do umowy PPDO?

W Panelu Klienta przejdź do zakładki Twoje dane -> zmiana danych, wpisz lub wybierz właściwe dane i kliknij przycisk Zatwierdź. Jeśli umowa PPDO ma być zawarta przez firmę zarejestrowaną w KRS, możesz wpisać dodatkowe dane - KRS, REGON, wysokość kapitału zakładowego i wysokość kapitału wpłaconego oraz wybrać sąd rejestrowy.

Po zapisaniu wprowadzonych zmian powróć do zakładki umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Jak dodać dane spoza wymienionych kategorii?

Jeśli będziesz przetwarzać dane, których kategorie nie są dostępne do wyboru, kliknij przycisk Dodaj inne dane i wpisz rodzaj danych. Każdą następną kategorię wpisz w nowym wierszu, używając przycisku dodawania.

Po zaznaczeniu i/lub wpisaniu wszystkich kategorii danych kliknij przycisk Wygeneruj podgląd umowy.


Jak wysłać wniosek o zawarcie umowy PPDO?

W podglądzie umowy zapoznaj się z jej treścią, sprawdź poprawność swoich danych i zakres danych osobowych przetwarzanych w związku z umową PPDO. Po potwierdzeniu kliknij przycisk Akceptuję warunki umowy.

Po akceptacji warunków wniosek o zawarcie umowy zostanie przekazany do weryfikacji przez nazwa.pl. Aby sprawdzić status umowy przejdź do zakładki Twoje dane -> umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Po kliknięciu szczegółów umowy będącej w trakcie weryfikacji możesz sprawdzić zakres przetwarzanych danych.

Po zweryfikowaniu umowy przez nazwa.pl otrzymasz powiadomienie o zawarciu umowy, a jej status zmieni się na aktywny.


Jak anulować wygenerowany wniosek o zawarcie umowy PPDO?

W Panelu Klienta przejdź do zakładki Twoje dane -> umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, kliknij szczegóły aktywnej umowy, a następnie przycisk Anuluj. Zmianę zapisz klikając przycisk Zatwierdź. Status umowy zmieni się na odrzucony.


Jak pobrać aktywną umowę PPDO?

W Panelu Klienta przejdź do zakładki Twoje dane -> umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, kliknij szczegóły aktywnej umowy, a następnie przycisk Pobierz pod numerem umowy.


Dlaczego wniosek o zawarcie umowy PPDO został odrzucony?

Jeśli Twój wniosek o zawarcie umowy został odrzucony, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, wprowadź wymagane zmiany, a następnie ponownie wygeneruj i zaakceptuj podgląd umowy.


Jak na już zawartej umowie zmienić zakres przetwarzanych danych, podmiot będący Administratorem danych lub dane Administratora?

Jeśli chcesz wprowadzić jakąkolwiek zmianę w treści obowiązującej umowy, wygeneruj wniosek o nową umowę. Po jej obustronnym zaakceptowaniu, nowa umowa zastąpi dotychczasową.


Jak wypowiedzieć umowę PPDO?

W Panelu Klienta przejdź do zakładki Twoje dane -> umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, kliknij szczegóły aktywnej umowy, a następnie przycisk Wypowiedzenie umowy. Pamiętaj o obowiązku zaprzestania przetwarzania danych w terminie 30 dni lub o konieczności zawarcia nowej umowy PPDO. Powiadomienie o upływie terminu zakończenia umowy zostanie przesłane na adres lub adresy e-mail osoby kontaktowej.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie