Wybierz inny temat

Jak założyć Panel Klienta (konto w nazwa.pl)?

Panel Klienta to Twoje konto w nazwa.pl, przez które możesz zamawiać nowe usługi i zarządzać już posiadanymi usługami. Po zalogowaniu do Panelu Klienta zmienisz konfigurację domen, sprawdzisz ważność usług, pobierzesz faktury, wygenerujesz kod do autoryzacji telefonicznych dyspozycji.

Założenie Panelu Klienta wymaga rejestracji, z podaniem pełnych i poprawnych danych osoby fizycznej lub firmy.


W jaki sposób przejść do formularza rejestracji w nazwa.pl?

Jakie dane są wymagane do rejestracji (założenia Panelu Klienta)?
 • login - identyfikator Klienta zawierający od 2 do 32 znaków
 • hasło - zawierające przynajmniej 8 znaków, w tym min. jedną wielką literą, min. jedną małą literę i min. jedną cyfrę lub znak specjalny

Jeśli Klientem ma być osoba fizyczna zaznacz opcję klient indywidualny i podaj poniższe dane:

 • imię i nazwisko
 • adres z kodem pocztowym i miejscowością
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • PESEL
 • opcjonalnie - inny adres korespondencyjny

Jeśli Klientem ma być firma (instytucja, organizacja) zaznacz opcję firma i podaj poniższe dane:

 • nazwę firmy
 • imię osoby kontaktowej
 • nazwisko osoby kontaktowej
 • adres siedziby z kodem pocztowym i miejscowością
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • NIP
 • opcjonalnie - inny adres korespondencyjny

Ważne! Zwróć szczególną uwagę na poprawność adresu e-mail. Na podany adres e-mail będą przesyłane powiadomienia o zamówieniach i aktywacjach usług, zmianach danych Klienta lub konfiguracji domen oraz przypomnienia o wygasaniu usług. Pamiętaj, że wyłącznie na adres e-mail osoby kontaktowej mogą być przesyłane poufne informacje dotyczące danych lub płatności. Ten adres jest jedynym, z którego będą realizowane dyspozycje dotyczące danych lub usług Klienta.

Po uzupełnieniu danych Klienta zaznacz wszystkie lub wybrane zgody oraz potwierdź zapoznanie się i akceptację Ogólnych Warunków Umów.

Wskaż również sposób dostarczania proform - na adres e-mail lub na adres korespondencyjny.

Ważne! Po zakończeniu rejestracji na podany adres e-mail otrzymasz powiadomienie o rejestracji i prośbę o potwierdzenie adresu. Jeśli ten sam adres jest podany w danych Abonenta domeny globalnej (.com, .net, .org, .biz, .info) brak potwierdzenia adresu może spowodować zawieszenie domeny.

Zakończonej rejestracji nie trzeba w przyszłości powtarzać. W celu zamówienia kolejnej usługi lub wykonania zmiany w konfiguracji domeny albo danych Klienta zaloguj się do założonego Panelu Klienta.


Sprawdź:

Co mam zrobić, jeśli nie pamiętam hasła do Panelu Klienta?
Jakie dane mogę zmienić w Panelu Klienta?
Czy mogę zmienić status prawny Klienta lub zmienić NIP/PESEL?
Jak dokonać zmiany kontaktowego adresu e-mail?
Do czego służy kod autoryzujący?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie