Wybierz inny temat

Jak mogę zmienić hasło do Panelu Klienta?

Jeżeli pamiętasz swoje hasło, lecz chcesz je zmienić (np. okresowo zmieniasz wszystkie swoje hasła), możesz dokonać tej operacji samodzielnie w Panelu Klienta.

W tym celu po zalogowaniu się do Panelu Klienta wybierz zakładkę Zarządzanie usługami i kliknij w link zmiana haseł. Po wybraniu rodzaju usługi wprowadź w formularzu:
•    swoje dotychczasowe hasło (w celu autoryzacji),
•    wybrane przez Ciebie nowe hasło,
•    ponownie nowe hasło (w celu wykluczenia błędów).


Zatwierdzenie wpisanych danych (jeśli są one poprawne), spowoduje natychmiastową zmianę hasła, bez konieczności ponownego logowania się.

Uwaga!
Hasło do Panelu Klienta jest niezależne od hasła do programu Active.admin (do serwera Active), tzn. zmiana jednego z haseł nie pociąga za sobą zmiany drugiego.

Czytaj więcej: Zmiana hasła do serwera i programu Active.admin

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie