Wybierz inny temat

Jak dokonać zmiany kontaktowego adresu e-mail?

Aby zmienić kontaktowy adres e-mail zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje dane -> zmiana danych. Następnie kliknij kartę Osoba kontaktowa i podaj aktualny adres e-mail. Możesz również zmienić inne dane osoby upoważnionej do kontaktu - imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz numer faksu.


Jak dodać kolejny kontaktowy adres e-mail?

W karcie Osoba kontaktowa kliknij odnośnik "dodaj kolejny adres e-mail" i wpisz poprawny adres. Możesz podać łącznie trzy różne adresy e-mail.

Uwaga! Nie podawaj adresów e-mail innych osób, ponieważ może to spowodować nieautoryzowany dostęp do Panelu Klienta.

Po wprowadzeniu zmian zapoznaj się z treścią komunikatu o Administratorze danych osobowych oraz celu ich przetwarzania i kliknij przycisk Zatwierdź. W celu autoryzacji wpisz obecne hasło do Panelu Klienta i jeszcze raz kliknij przycisk Zatwierdź.

Ważne! Po zgłoszeniu zmiany lub dodaniu kolejnego kontaktowego adresu e-mail otrzymasz wiadomość z odnośnikiem do jego potwierdzenia, ważnym do 7 dni od zgłoszenia. Jeśli w czasie tygodnia adres nie zostanie zweryfikowany, dyspozycja nie zostanie zrealizowana.


Jak usunąć kontaktowy adres e-mail?

W karcie Osoba kontaktowa kliknij czerwony przycisk przy adresie, który chcesz usunąć i kliknij przycisk Zatwierdź. Dyspozycję potwierdź wpisaniem hasła do Panelu Klienta i ponownie kliknij przycisk Zatwierdź.

Jeśli nie możesz zalogować się do Panelu Klienta, ale masz dostęp do jednego z kontaktowych adresów e-mail, skorzystaj z formularza odzyskania hasła.

Jeżeli nie znasz aktualnego kontaktowego adresu e-mail lub nie masz do niego dostępu, prześlij jako skan lub zdjęcie wypełniony wniosek o zmianę adresu e-mail.
Pismo powinno być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem Klienta. Jeśli Panel Klienta został założony na dane firmy, podpis powinna złożyć osoba upoważniona do reprezentowania firmy lub pełnomocnik. W przypadku podpisu pełnomocnika wymagane jest przesłanie stosownego upoważnienia. W przypadku osób posiadających pieczątkę firmową prosimy o opieczętowanie wniosku. Wypełniony wniosek należy wysłać na adres kontakt@nazwa.pl.


Sprawdź:

Co mam zrobić, jeśli nie pamiętam hasła do Panelu Klienta?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie