Wybierz inny temat

Jak dokonać zmiany kontaktowego adresu e-mail?

Aby zmienić kontaktowy adres e-mail zaloguj się do Panelu Klienta nazwa.pl i przejdź do zakładki Twoje dane -> zmiana danych. Następnie kliknij kartę Osoba kontaktowa i podaj aktualny adres e-mail. Możesz również zmienić inne dane osoby upoważnionej do kontaktu - imię i nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu.

Po dokonaniu zmian zaznacz zgodę na przetwarzanie przez nazwa.pl sp. z o.o. danych osobowych podanych w formularzu i kliknij przycisk Zatwierdź. W celu autoryzacji wpisz obecne hasło do Panelu Klienta i jeszcze raz kliknij przycisk Zatwierdź.


Jeśli nie możesz zalogować się do Panelu Klienta, ale masz dostęp do aktualnego kontaktowego adresu e-mail, skorzystaj z formularza odzyskania hasła.

Jeżeli nie znasz aktualnego kontaktowego adresu e-mail lub nie masz do niego dostępu, prześlij jako skan lub zdjęcie wypełniony wniosek o zmianę adresu e-mail.
Pismo powinno być czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy lub pełnomocnika. W przypadku podpisu pełnomocnika wymagane jest przesłanie stosownego upoważnienia. W przypadku firm posiadających pieczątkę prosimy o opieczętowanie wniosku. Wypełniony wniosek należy wysłać na adres kontakt@nazwa.pl.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie