Wybierz inny temat

Ile usług mogę posiadać w ramach jednego konta?

Jedno konto Panelu Klienta umożliwia zarządzanie nieograniczoną liczbą usług znajdujących się w ofercie nazwa.pl.

Panel Klienta umożliwia stworzenie i zarządzanie wieloma Abonentami domen (z odrębnymi danymi). Dzięki takiemu rozwiązaniu domeny mogą być rejestrowane na różne dane Abonentów, a Ty jako płatnik dokonujesz za nie opłat. Ponadto zmiana Klienta zarządzającego domeną nie pociąga za sobą konieczności zmiany danych jej Abonenta i odwrotnie.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie