Wybierz inny temat

Do czego służy kod autoryzujący?

Kod autoryzujący to zestaw znaków, którego wygenerowanie potwierdza dostęp do konkretnego Panelu Klienta.

Ze względu na ściśle przestrzeganą ochronę danych Klientów nazwa.pl, podanie kodu autoryzującego jest niezbędne w przypadku chęci uzyskania poufnych informacji o posiadanych usługach i ich konfiguracji, terminach płatności lub danych osoby kontaktowej.

Kod autoryzujący jest wymagany również dla potwierdzenia dyspozycji dotyczącej danych lub usługi.


Jak wygenerować kod autoryzujący?

Zaloguj się do Panelu Klienta, w którym znajduje się usługa i przejdź do zakładki Twoje dane -> kod autoryzujący. Następnie wpisz aktualne hasło do Panelu Klienta i kliknij przycisk Generuj kod.

Wyświetlony kod jest ważny przez 1 godzinę od jego wygenerowania. W tym czasie możesz wykorzystać go wielokrotnie do uzyskania poufnych informacji lub potwierdzenia dyspozycji.

Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa nie przekazuj kodu autoryzującego osobom niezaufanym.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie