Wybierz inny temat

Co mam zrobić, jeśli nie pamiętam hasła do Panelu Klienta?

Jeśli nie pamiętasz aktualnego hasła do Panelu Klienta skorzystaj z formularza odzyskania hasła.
W formularzu podaj jedną z danych identyfikacyjnych, daną do weryfikacji oraz wpisz kod odczytany z obrazka.


Jak ustalić dane identyfikacyjne?
  • login - ciąg znaków podany przy rejestracji konta w nazwa.pl (zakładaniu Panelu Klienta)
  • domena lub adres serwera - adres domeny (np. domenanazwa.pl) lub identyfikator serwera (np. mojserwer.nazwa.pl), podane na fakturze lub powiadomieniu o zarejestrowaniu/aktywacji usługi
  • NIP - o ile Panel Klienta był zakładany na dane firmy/instytucji
  • PESEL - o ile Panel Klienta był zakładany na dane osoby fizycznej

Jak ustalić dane do weryfikacji?
  • kontaktowy adres e-mail - jeden z adresów, na który bezpośrednio są przesyłane powiadomienia o usługach oraz inne oficjalne wiadomości z nazwa.pl
  • numer faktury - podany w prawym górnym rogu faktury

Po wpisaniu danych i kodu z obrazka kliknij przycisk Wyślij. Jeśli dane są poprawne, na wszystkie podane adresy e-mail osoby kontaktowej zostaną wysłane wiadomości e-mail zawierające login oraz link umożliwiający utworzenie nowego hasła. Ze względów bezpieczeństwa link jest ważny 24 godziny od jego wygenerowania.


Co zrobić w przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z linkiem do nadania nowego hasła?

Na koncie pocztowym wyszukaj wiadomości z adresu automat@nazwa.pl lub o temacie Potwierdzenie zainicjowania zmiany hasła do Panelu Klienta. Sprawdź foldery SPAM, Kosz, Oferty, Powiadomienia itp. Jeśli wyszukanie będzie nieskuteczne, dodaj adres automat@nazwa.pl do białej listy (zaufanych nadawców) i skorzystaj raz jeszcze z formularza odzyskania hasła.


Co zrobić, jeśli nie znam danych albo nie mam dostępu do kontaktowego adresu e-mail?

Pobierz wniosek o zmianę kontaktowego adresu e-mail, wypełnij go i prześlij jako skan lub zdjęcie na adres kontakt@nazwa.pl.

Wniosek powinien być czytelnie podpisany przez Klienta, osobę upoważnioną do reprezentacji lub pełnomocnika. W przypadku podpisu pełnomocnika wymagane jest przesłanie stosownego upoważnienia.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie