Wybierz inny temat

W jaki sposób dokonać płatności on-line?

W celu opłacenia usług on-line, w Panelu Klienta wybierz zakładkę Faktury i płatności -> opłać fakturę. Następnie wskaż usługi, które chcesz opłacić oraz wybierz formę płatności: przelew on-line z wybranego banku lub kartę płatniczą. Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Opłać.

Jeżeli dokonujesz płatności kartą płatniczą, kliknij w przycisk Autoryzacja karty.

Zamówione usługi możesz opłacić kartą kredytową (wypukłą), specjalną kartą do płatności przez telefon i internet (e-kartę) lub inną kartą płatniczą, o ile bank - wystawca karty na to zezwolił (np. karta VISA Electron banku Inteligo).

Autoryzacja kart płatniczych realizowana jest przez serwis Przelewy24 (DialCom24 Sp. z o.o.), co gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Po przejściu na stronę serwisu transakcyjnego podaj numer karty, datę jej ważności, kod CVV oraz dane właściciela, później kliknij przycisk Dalej. Otrzymasz potwierdzenie przeprowadzenia transakcji, a po powrocie na stronę nazwa.pl otrzymasz informację o statusie autoryzacji z Przelewy24.

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi z serwisu Przelewy24 Twoje zamówienie zostanie automatycznie zrealizowane (nie musisz przesyłać potwierdzeń wpłaty ani wyciągów z karty).

Jeżeli wybrałeś przelew on-line, kliknij w przycisk dokonania płatności ze wskazanego banku.

Na stronie serwisu transakcyjnego banku zaloguj się do rachunku, przejdź do zlecenia dyspozycji przelewu i potwierdź jego wykonanie. Po zakończonej transakcji powrócisz na stronę Twojego Panelu Klienta.

Po odnotowaniu wpłaty przez nazwa.pl Twoje zamówienie zostanie zrealizowane automatycznie (nie musisz przesyłać potwierdzenia wpłaty).

Uwaga! Jeżeli po dokonaniu opłaty nie otrzymasz na kontaktowy adres e-mail powiadomienia o zarejestrowaniu lub przedłużeniu usługi, prosimy o wiadomości na kontakt@nazwa.pl lub kontakt telefoniczny z numerem 801 33 22 33.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie