Wybierz inny temat

Jak opłacać usługi poprzez konto nadpłat?

Płatność z konta nadpłat to jeden ze sposobów płatności dostępnych w nazwa.pl, umożliwiający natychmiastowe opłacenie zamówionej lub przedłużanej usługi.

Konto nadpłat przechowuje nadwyżkę po wcześniej opłaconych usługach. Możesz ją wykorzystać przy kolejnej płatności lub wycofać środki na podany numer rachunku bankowego.


Jak opłacić usługę z konta nadpłat?

Zaloguj się do Panelu Klienta i przejdź do zakładki Faktury i płatności -> dokumenty i płatności. Następnie kliknij numer proformy, kliknij przycisk Opłać i zaznacz opcję Środki zgromadzone w nazwa.pl.

Jeśli środki na koncie nadpłat są wystarczające do dokonania płatności kliknij ponownie przycisk Opłać i potwierdź dyspozycję.

Jeśli środki na koncie nadpłat są w wysokości niższej niż kwota do zapłaty za usługę, opłać różnicę pomiędzy kwotą łączną a kwotą na koncie nadpłat. Płatności dokonaj przelewem bankowym i w tytule wpłaty koniecznie dopisz + nadpłata.

Alternatywnie uzupełnij konto nadpłat brakującą kwotą i ponów opłatę.


Jak uzupełnić konto nadpłat?

W Panelu Klienta przejdź do zakładki Faktury i płatności -> uzupełnij konto nadpłat. Następnie wpisz kwotę, którą chcesz zasilić konto nadpłat, wybierz formę płatności i kliknij przycisk Uzupełnij konto nadpłat. Zaloguj się do systemu transakcyjnego lub podaj dane karty płatniczej i postępuj zgodnie z informacjami widocznymi na ekranie.


Sprawdź:

Jak wycofać środki z konta nadpłat?

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie