Wybierz inny temat

Jakie dane mogę sprawdzić na liście faktur?

Swoje faktury możesz odnaleźć po zalogowaniu się do Panelu Klienta i kliknięciu w link Faktury i płatności. Faktury są pogrupowane w zależności od ich typu:

  • proforma (opłacone, nieopłacone i anulowane), 
  • VAT. 

Wyświetloną listę faktur możesz posortować wg wybranej kolumny. Na każdej fakturze widnieją m.in.:

  • dane Klienta (nabywcy), 
  • dane usługodawcy (nazwa.pl), 
  • data wystawienia, 
  • termin zapłaty, 
  • wykaz usług, których dotyczy faktura, 
  • kwota do zapłaty. 

Dodatkowo na stronie zawierającej szczegóły nieopłaconej i niepotwierdzonej proformy (pod fakturą) znajdują się informacje o  dostępnych formach płatności za zamówione usługi.  

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie