Wybierz inny temat

Co zrobić, jeżeli Adobe Reader niepoprawnie odczytuje podpis elektroniczny?

W przypadku, gdy program Adobe Reader nie czyta podpisu elektronicznego prawidłowo, należy dokonać poniższych czynności:

  • Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Acrobat/Adobe Reader > Preferencje (Mac OS). 
  • Wybierz Menedżera zaufania z obszaru Kategorie po lewej stronie. 
  • Zaznacz opcję Wczytaj zaufane certyfikaty główne z serwera firmy Adobe. Opcja ta pozwala programom Acrobat lub Reader automatycznie pobierać ustawienia zaufania z serwera firmy Adobe. Ustawienia zaufania dają pewność, że użytkownik lub organizacja powiązana z danym certyfikatem osiągnęła poziomy bezpieczeństwa programu Adobe Approved Trust List. 
  • Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby zostać poinformowanym o udostępnieniu przez firmę Adobe nowego certyfikatu głównego, wybierz opcję pytaj przed aktualizacją,
    • Aby pobrać najnowszą wersję listy zaufanych z zasobów firmy Adobe, kliknij Uaktualnij teraz.
Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie