Wybierz inny temat

Co to jest faktura elektroniczna?

Faktura w formie elektronicznej to dokument elektroniczny będący odpowiednikiem tradycyjnego dokumentu w formie papierowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005 Nr 133, poz. 1119) obie wersje faktur mają taką samą wartość prawną.

Podobnie jak faktura papierowa, faktura w formie elektronicznej może służyć do rozliczeń podatkowych. Faktury w formie elektronicznej powinny być przechowywane celem przedstawienia ich odpowiednim organom kontroli skarbowej. Faktury w formie elektronicznej będą dostępne w Panelu Klienta przez okres 6 lat.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie