Wybierz inny temat

Zarządzanie Tożsamościami

Co to są tożsamości w Cloud Mail i jak nimi zarządzać?

Dzięki aplikacji pocztowej Cloud Mail możesz mieć dostęp do wielu swoich kont e-mail, w tym również tych, które nie są utworzone na serwerze w nazwa.pl. Pozwala na to funkcjonalność zwana Tożsamości.

Po zalogowaniu się do skrzynki e-mail w nazwa.pl możesz utworzyć dodatkowe konto, do którego dostęp możliwy jest poprzez wybranie właściwego adresu w głównym oknie programu, w miejscu powyżej drzewka katalogów. W ten sposób masz opcję przełączania się pomiędzy dodanymi tożsamościami.


W celu zarządzania podstawowymi informacjami dotyczącymi konta głównego, skrzynek dodatkowych, a także dołączenia uzupełniającego konta do obsługi w ramach Cloud Mail, kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz zakładkę Tożsamości.

Domyślnie znajduje się tutaj konto, do którego nastąpiło zalogowanie. Po kliknięciu na jego nazwę wyświetlone zostaną podstawowe Ustawienia konta, takie jak: widoczna w programie nazwa skrzynki, adres e-mail, organizacja, odpowiedź do oraz ukryta kopia. Po dokonaniu zmian wciśnij przycisk Zapisz, aby zostały one zachowane.

Aby dołączyć konto dodatkowe, kliknij przycisk + Dodaj Tożsamość, widoczny na dole listy tożsamości. Wyświetlony zostanie formularz podzielony na 4 główne sekcje.

1. Ustawienia.

Zawiera podstawowe informacje na temat dodawanego konta, które należy wpisać w odpowiednie pola:

 • Nazwa – wpisz nazwę, która będzie wyświetlana odbiorcom wiadomości w polu Od.
 • E-Mail – podaj pełny adres dodawanego konta.
 • Organizacja – uzupełnij nazwę firmy lub pozostaw to pole puste; wpisana w tym miejscu wartość będzie widoczna w źródle wiadomości.
 • Odpowiedź do – wpisz adres e-mail, na który przesłana ma zostać odpowiedź, jeśli ma być inny niż ten, z którego wiadomość została wysłana; u odbiorcy komunikatu, po kliknięciu przycisku Odpowiedz, jako adres zwrotny przypisany zostanie automatycznie e-mail zdefiniowany w tym miejscu; pozostaw pole puste, jeśli odpowiedź ma zostać przesłana na ten adres, z którego została nadana.
 • Ukryta kopia – wpisz adres, na który zostanie przesłana ukryta kopia wysyłanych wiadomości; jeśli nie chcesz korzystać z tej opcji, pozostaw to pole puste.

Wpisanie adresów w polach Odpowiedź do oraz Ukryta kopia spowoduje automatyczne uzupełnianie tych pól wskazanymi nazwami odbiorców przy każdej wysyłanej wiadomości. Pozostawienie pustych pól pozwoli na samodzielne dodawanie takich adresów w chwili pisania nowej wiadomości, gdy będzie to konieczne.


2. IMAP.

Zawiera konfigurację serwera poczty przychodzącej dla konta dodatkowego. W tym celu należy uzupełnić pola:

 • Adres serwera – wpisz adres lub nazwę serwera, na którym konto jest założone; dla skrzynki na serwerze nazwa.pl wpisz identyfikator usługi, np. server12345.nazwa.pl. W tym miejscu możesz także podać adres domeny internetowej, w której jest założone konto e-mail.
 • Bezpieczne połączenie – wybierz rodzaj szyfrowania, jaki obsługuje serwer Twojej poczty; dla konta na serwerze nazwa.pl zalecane jest wybranie SSL/TLS.
 • Port – wpisz port połączenia IMAP zgodny z wybranym powyżej rodzajem szyfrowania; dla konta na serwerze nazwa.pl zalecane jest wpisanie portu 993.
 • Użytkownik – podaj pełny adres e-mail dodawanego konta.
 • Hasło – uzupełnij prawidłowe hasło logowania do dodawanego adresu.

3. Ustawienia SMTP.

Zawiera konfigurację serwera poczty wychodzącej dla konta dodatkowego. W tym celu należy uzupełnić pola:

 • Adres serwera – wpisz adres lub nazwę serwera, na którym jest założone konto; dla skrzynki na serwerze nazwa.pl wpisz identyfikator usługi, np. server12345.nazwa.pl.
 • Bezpieczne połączenie – wybierz rodzaj szyfrowania, jaki obsługuje serwer Twojej poczty; dla konta na serwerze nazwa.pl zalecane jest wybranie SSL/TLS.
 • Port – wpisz port połączenia SMTP zgodny z wybranym powyżej rodzajem szyfrowania; dla konta na serwerze nazwa.pl zalecane jest wpisanie portu 465.
 • Użytkownik – podaj pełny adres e-mail dodawanego konta.
 • Hasło – uzupełnij prawidłowe hasło logowania do dodawanego adresu.


Po zapisaniu wszystkich parametrów dodawanego konta kliknij przycisk Zapisz, aby zmiany zostały utrwalone.

Aby usunąć konto dodatkowe, kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu strony, wybierz zakładkę Tożsamości i naciśnij nazwę adresu, który chcesz usunąć. Na dole listy tożsamości, obok przycisku + Dodaj tożsamość, uaktywniony zostanie przycisk Usuń. Kliknij go i potwierdź  komunikat, który się pojawi, a dodatkowe konto zostanie usunięte z aplikacji Cloud Mail.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie