Wybierz inny temat

Ustawienia filtrowania wiadomości

Co to są filtry i jak ich używać?

Filtry są zbiorem reguł, dzięki którym uporządkujesz pocztę przychodzącą. W połączeniu z własnymi folderami utworzonymi na koncie, wiadomości od konkretnych nadawców będą mogły trafiać bezpośrednio do folderów im przypisanych.

Sprawdź, jak dodać własne foldery.
Zarządzanie folderami na skrzynce e-mail.

Narzędzie to pozwoli również na odrzucanie wiadomości przesyłanych z konkretnego adresu, bez konieczności dodawania go do czarnej listy filtru antyspamowego na serwerze.
Jak skonfigurować filtry antyspamowe na serwerze.


Dodawanie filtrów

W celu dodania filtrów poczty (reguł wiadomości) w Cloud Mail kliknij opcję Ustawienia, znajdującą się w prawym górnym rogu strony, przejdź do zakładki Filtry, a następnie kliknij przycisk + DODAJ FILTR, widoczny na dole listy. Zostanie wyświetlony formularz dodania nowego filtru, podzielony na kilka sekcji.

 1. Nazwa filtru i jego włącznik.
  Tutaj wpisz nazwę, dzięki której możliwe będzie łatwe zidentyfikowanie, jakiego nadawcy on dotyczy.
  Kliknij widoczny przycisk, aby włączyć lub wyłączyć filtr. Jeśli jest on włączony, przycisk będzie w kolorze zielonym. Szarość oznacza wyłączenie.
 2. W stosunku do przychodzących wiadomości.
  Jest to sekcja zawierająca konfigurację warunków, jakie musi spełnić wiadomość, aby została wykonana odpowiednia dla niej czynność.
  Przykładowe konfiguracje warunków poniżej.
 3. Wykonaj następujące czynności.
  Ustaw w tym miejscu czynność, jaka ma zostać wykonana przez filtr, po spełnieniu zdefiniowanych wcześniej warunków.

Po skonfigurowaniu filtru kliknij Zapisz, aby został on utworzony.


Dodanie nowego filtru poczty możliwe jest także z poziomu podglądu wybranej przez nas wiadomości. W tym celu wybierz opcję Więcej -> Utwórz filtr. Kreator dodawania reguły wstępnie uzupełni formularz tworzenia filtru o wybrane przez Ciebie parametry wiadomości e-mail, na podstawie której ma zostać utworzony.


Przykładowa konfiguracja filtrów

Przedstawione poniżej przykłady stanowią jedynie wskazówki odnośnie konfiguracji. Należy samodzielnie ustalić listę warunków i czynności, a następnie wybrać takie opcje, które będą odpowiadać osobistym wymaganiom.


1. Przenoszenie wiadomości od danego nadawcy do właściwego folderu.

 • Nazwa filtru: nazwa.pl
 • W stosunku do przychodzących wiadomości:
 • → spełniających wszystkie poniższe kryteria
 • → Nadawca – Od → jest dokładnie → kontakt@nazwa.pl
 • wykonaj następujące czynności:
 • → Przenieś do folderu → Nazwa

Jeśli filtr zostanie skonfigurowany w taki sposób, wszystkie wiadomości przychodzące na konto z adresu kontakt@nazwa.pl będą przenoszone bezpośrednio do folderu o nazwie Nazwa.

 

2. Odrzucanie wiadomości z określonymi wyrażeniami w temacie lub treści.

 • Nazwa filtru: spam
 • W stosunku do przychodzących wiadomości:
 • → spełniających dowolne z poniższych kryteriów
 • → Temat → zawiera → Twoje konto zostało zhakowane
 • → Zawartość → zawiera → włamaliśmy się na Twoje konto
 • wykonaj następujące czynności:
 • → Odrzuć

W przypadku takich ustawień, jeśli w temacie wiadomości znajdzie się wyrażenie „Twoje konto zostało zhakowane” lub w treści wiadomości znajdzie się wyrażenie „włamaliśmy się na Twoje konto”, zostanie ona odrzucona przez program. Nie trafi do żadnego folderu, w tym spamu lub kosza.


3. Przekierowanie wszystkich przychodzących wiadomości na inny adres.

 • Nazwa filtru: przekierowanie
 • W stosunku do przychodzących wiadomości:
 • → wszystkich
 • wykonaj następujące czynności:
 • → Przekieruj do → kontakt@nazwadomeny.pl

Przy tak wykonanej konfiguracji filtru wszystkie wiadomości wysłane na konto będą przekierowywane na adres kontakt@nazwadomeny.pl, bez pozostawienia ich kopii na skrzynce, dla której taki filtr został włączony.


Jeżeli chcesz przekierować wiadomości, pamiętaj że tak w Active.admin serwera, jak i w samej aplikacji Cloud Mail, dostępne są opcje konfiguracji przekierowań wiadomości wysyłanych na konto.
Jak utworzyć przekierowanie e-mail.


4. Odrzucanie wszystkich wiadomości wysyłanych na konto.

UWAGA! Poniżej przedstawiona została konfiguracja filtru, która spowoduje bezwarunkowe odrzucanie wszystkich wiadomości wysłanych na konto (niezależnie od ich treści, tematu, adresu nadawcy czy też innych warunków). Konfiguracja filtru nie jest zalecana, jeśli oczekiwany efekt miałby być inny.

 • Nazwa filtru: odrzucanie
 • W stosunku do przychodzących wiadomości:
 • → wszystkich
 • wykonaj następujące czynności:
 • → Odrzuć

Wyłączanie, usuwanie i edycja ustawień filtrów

Aby wykonać operację na filtrach, kliknij opcję Ustawienia, znajdującą się w prawym górnym rogu strony, przejdź do zakładki Filtry, a następnie wybierz nazwę filtru, dla którego operacja ma zostać wykonana.

Na dole listy, obok przycisku + DODAJ FILTR, znajduje się przycisk OPCJE. Po jego kliknięciu wyświetlone zostanie menu z opcjami Włącz/Wyłącz oraz Usuń.

Jeśli wybierzesz Usuń, zaznaczony wcześniej filtr zostanie całkowicie usunięty.

Gdy naciśniesz opcję Włącz/Wyłącz, zostanie wyłączone działanie filtru, lecz nadal pozostanie on na liście i możliwe będzie jego ponowne włączenie.

Aby edytować ustawienia danego filtru, kliknij jego nazwę, a następnie dokonaj zmian w formularzu widocznym po prawej stronie. Po zakończonej edycji kliknij przycisk Zapisz, aby zachować nową konfigurację.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie