Wybierz inny temat

Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości

Jak utworzyć nową wiadomość e-mail?

W celu utworzenia nowej wiadomości kliknij ikonę Napisz, widoczną w lewym górnym rogu aplikacji Cloud Mail.

 

Po jej wybraniu, w nowej karcie przeglądarki, pojawi się formularz pozwalający na zredagowanie treści Twojej wiadomości oraz uzupełnienie danych niezbędnych do jej wysłania (wymagane minimum to adres e-mail odbiorcy).

Po zredagowaniu komunikatu, a także po wpisaniu adresu odbiorcy lub odbiorców oraz tematu, kliknij przycisk Wyślij, który znajduje się w lewym górnym rogu formularza. Twoja wiadomość zostanie wysłana.

W tym samym miejscu formularza, w którym jest widoczny przycisk Wyślij, znajdują się również 3 inne przyciski, mające następujące funkcje:

 • Zapisz – służy do zapisania redagowanej wiadomości w folderze Kopie robocze.
 • Pisownia – pozwala sprawdzić poprawność pisowni wpisywanej treści, zgodnie z zasadami jednego ze słowników. Słownik możesz wybrać po naciśnięciu ikony strzałki w dół, widocznej przy przycisku Pisownia.
 • Załącz – pozwala na dodanie załącznika do wysyłanej wiadomości; możesz zaznaczyć jeden lub wiele plików.


W celu dodania adresu odbiorcy wiadomości z książki adresowej lub automatycznie zbieranych adresów naciśnij ikonę Dodaj kontakt, widoczną po prawej stronie w polu Do. W tym samym miejscu znajduje się również opcja Dodaj odbiorcę, ze znakiem +, służąca do dołączenia dodatkowego adresata, jako: Kopia, Ukryta kopia oraz Odpowiedź do.


Jak dodać lub zmienić podpis (stopkę)?

Jeśli chcesz dodać podpis lub zmienić podpis domyślny, wybierz go z listy rozwijanej znajdującej się pod oknem tworzonej wiadomości.


Jak zmienić priorytet wysyłanej wiadomości e-mail?

Aby zmienić priorytet normalny, kliknij listę rozwijaną poniżej okna tworzonej wiadomości i wskaż wybraną opcję.


Jak włączyć potwierdzenie dostarczenia wiadomości?

Aby zażądać potwierdzenia dostarczenia wysyłanej wiadomości, kliknij listę rozwijaną poniżej okna tworzonej wiadomości i wybierz opcję "Wymagaj".


Dodatkowe ustawienia wysyłanych wiadomości

Aplikacja Cloud Mail posiada możliwość ustawienia wielu opcji tworzenia nowych wiadomości. Aby do nich przejść, kliknij ikonę Ustawienia w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz Preferencje i Tworzenie wiadomości. Opcje te są podzielone na 3 główne sekcje.

 1. Opcje główne.
  Możesz tu skonfigurować m.in. format wysyłanych wiadomości, domyślny font dla formatu HTML, włączyć żądanie potwierdzenia odbioru lub statusu dostarczenia wiadomości, jak również uruchomić automatyczne przypomnienie o niedodanym załączniku.
 2. Opcje podpisów.
  Tu znajdziesz dodatkowe opcje dotyczące załączania podpisów.
  Dodawanie podpisu do wysyłanych wiadomości e-mail.
 3. Opcje sprawdzania pisowni.
  W tym miejscu możesz włączyć opcje sprawdzania pisowni.

Po wprowadzeniu odpowiednich zmian naciśnij przycisk Zapisz, aby zostały one zapamiętane w programie.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie