Wybierz inny temat

Podstawowe ustawienia Cloud Mail (Preferencje)

Podstawowe ustawienia Cloud Mail

Aplikacja pocztowa Cloud Mail umożliwia wprowadzenie wielu ustawień, które pozwalają na jej dostosowanie pod kątem wymagań każdego użytkownika. Zmiana konfiguracji aplikacji realizowana jest przez funkcję Ustawienia. Aby z niej skorzystać, kliknij odnośnik Ustawienia widoczny w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz zakładkę Preferencje.

Opcje Preferencji podzielone są na 8 sekcji:

1. Interfejs użytkownika.

Znajdziesz tutaj Opcje główne, pozwalające m.in. na wybranie: języka aplikacji, strefy czasowej, formatu wyświetlania daty i godziny oraz częstotliwości sprawdzania nowych wiadomości. Po dokonaniu właściwych ustawień kliknij przycisk Zapisz.


2. Widok skrzynki pocztowej.

W tej zakładce zobaczysz Opcje główne dotyczące: widoku skrzynki pocztowej na stronie, oznaczania przeczytanych wiadomości, odpowiedzi na żądanie potwierdzenia odbioru oraz sprawdzania nadejścia wiadomości we wszystkich folderach. Po dokonaniu właściwych ustawień kliknij przycisk Zapisz.


3. Wyświetlanie wiadomości.

Zakładka ta pozwala Ci na ustawienie Opcji głównych dotyczących sposobu wyświetlania wiadomości na stronie. Po dokonaniu właściwych ustawień kliknij przycisk Zapisz.


4. Tworzenie wiadomości.

W tym miejscu znajdziesz szereg opcji dotyczących tworzenia nowych wiadomości. Zostały one omówione w osobnym temacie.
Tworzenie i wysyłanie nowej wiadomości.


5. Książka adresowa.

W niej odszukasz Opcje główne dotyczące wyglądu książki adresowej, a także ustawienia Automatycznego zbierania adresów. Po dokonaniu właściwych ustawień kliknij przycisk Zapisz.


6. Foldery specjalne.

Foldery główne na serwerze posiadają specjalne nazwy techniczne. W tej zakładce możesz wybrać, czy na liście folderów pokazywane będą nazwy techniczne (i jakie), czy też te bardziej przyjazne użytkownikowi. Po dokonaniu właściwych ustawień kliknij przycisk Zapisz.


7. Ustawienia serwera.

Dokonasz tutaj ustawień Opcji głównych w zakresie usuwania wiadomości, a także zachowania aplikacji przy wylogowywaniu z konta. Po dokonaniu właściwych ustawień kliknij przycisk Zapisz.


8. Kalendarz.

W tej zakładce zlokalizujesz szereg opcji związanych z ustawieniem kalendarza w aplikacji. Po dokonaniu właściwych ustawień kliknij przycisk Zapisz.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie