Wybierz inny temat

Jak zarządzać folderami na skrzynce e-mail

W podstawowej konfiguracji poczty e-mail wszystkie odbierane wiadomości gromadzone są wyłącznie w katalogu Odebrane. W przypadku częstej wymiany korespondencji z wieloma adresatami może to utrudnić późniejsze przeglądanie wiadomości czy też wyszukanie interesującej nas informacji. Warto więc dodać do konta dodatkowe foldery, które pozwolą na uporządkowanie wiadomości.

Należy w tym miejscu wspomnieć o dość ważnym narzędziu, którym jest filtrowanie wiadomości. Odpowiednio skonfigurowane pozwoli na zapisywanie przychodzących e-maili od określonego nadawcy od razu we wskazanym przez nas folderze. Pozwala to na lepszą organizację pracy, szczególnie gdy codziennie otrzymujemy wiele wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o filtrowaniu poczty przychodzącej:
Ustawienia filtrowania wiadomości.


Jak dodać folder?

W celu dodania folderu kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu strony, a następnie wybierz zakładkę Foldery i kliknij przycisk + DODAJ FOLDER, widoczny na dole listy folderów.


Wyświetlone zostanie okno pop-up, w którym należy wpisać nazwę folderu, a także z listy rozwijanej wybrać Folder nadrzędny, czyli miejsce na skrzynce, w którym zostanie on utworzony. W przypadku wybrania z listy opcji oznaczonej jako "-" nowy folder zostanie utworzony jako główny, widoczny pod folderami dostępnymi domyślnie. W celu zachowania wprowadzonych danych kliknij przycisk Zapisz.


Nowy folder możesz dodać również z poziomu widoku skrzynki odbiorczej. Poniżej drzewka katalogów na koncie znajduje się przycisk + DODAJ FOLDER, po kliknięciu którego od razu wyświetlone zostanie okno pop-up nowego folderu.


Jak zmienić ustawienia folderu?

W dowolnej chwili możesz zmienić nazwę utworzonego wcześniej folderu lub też jego położenie w skrzynce. W tym celu kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu strony, wybierz zakładkę Foldery i naciśnij na nazwę folderu, który ma być edytowany. W formularzu możesz zmienić nazwę i Folder nadrzędny, a także ustawić Typ listy, czyli sposób wyświetlania wiadomości w folderze. Widoczne są tu również informacje na temat ilości i rozmiaru znajdujących się w katalogu wiadomości. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Modyfikuj, aby zostały one zachowane.


W przypadku folderów systemowych możesz zmienić jedynie Typ listy, czyli sposób wyświetlania wiadomości w folderze, a formularz ich edycji nie będzie zawierał pól Nazwa folderu i Folder nadrzędny.


Jak usunąć folder lub opróżnić jego zawartość?

Aby usunąć folder z konta, kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu strony, wybierz zakładkę Foldery, a następnie kliknij nazwę katalogu, który chcesz usunąć. W formularzu edycji każdego folderu, poniżej informacji o liczbie i łącznym rozmiarze wiadomości, które w nim się znajdują, widoczne są przyciski Usuń oraz Opróżnij. Ten drugi jest aktywny jedynie wówczas, kiedy folder zawiera wiadomości. Jeśli folder jest pusty, przycisk Opróżnij będzie nieaktywny.

Jeśli klikniesz Opróżnij, zawartość folderu zostanie z niego usunięta i przeniesiona do Kosza, więc będzie można ją przywrócić po przejściu do folderu Kosz w głównym widoku skrzynki odbiorczej.

Gdy wybierzesz opcję Usuń, katalog zostanie całkowicie skasowany z konta. Wiadomości, które się w nim znajdowały, nie zostaną przeniesione do kosza, lecz bezpowrotnie znikną ze skrzynki.

W przypadku folderów systemowych aktywny będzie wyłącznie przycisk Opróżnij (jeśli w folderze znajdują się wiadomości). Usuwanie folderów systemowych nie jest możliwe.


Subskrypcja folderów

Aby nowo dodane foldery wyświetlały się w głównym widoku skrzynki odbiorczej, należy włączyć ich subskrypcję. W tym celu kliknij opcję Ustawienia w prawym górnym rogu strony i wybierz zakładkę Foldery.

Przy każdym z folderów widocznych na liście znajduje się przełącznik odpowiedzialny za subskrypcję. Aby Twoje katalogi były widoczne, przełącznik przy każdym z nich powinien znajdować się w pozycji po prawej stronie i mieć kolor zielony. Jeśli przełącznik przy danym folderze jest szary, oznacza to, że ten katalog nie będzie wyświetlany.

Foldery specjalne konta są domyślnie subskrybowane i nie można tego zmienić. Dodatkowe informacje o folderach specjalnych znajdują się w poradniku:
Podstawowe ustawienia Cloud Mail (Preferencje).

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie