Wybierz inny temat

Jak utworzyć przekierowanie e-mail

Czym jest przekierowanie poczty i jak je włączyć?

Przekierowanie poczty to funkcja umożliwiająca dodanie od jednego do trzech adresów e-mail, na które będzie przekazana wiadomość pierwotnie skierowana na skrzynkę, dla której konfigurujesz przekierowanie.

W celu włączenia tej funkcji na swoim koncie kliknij opcję Ustawienia, widoczną w prawym górnym rogu aplikacji Cloud Mail, a następnie wybierz zakładkę Przekierowanie poczty.

Wyświetlony zostanie formularz, w którym możesz wpisać do trzech adresów e-mail, na które będą przekazywane wiadomości kierowane na Twoją skrzynkę.

Na dole formularza widoczna jest opcja Pozostaw kopię listów w skrzynce. Zaznaczenie tej opcji jest konieczne, jeśli wiadomości kierowane na Twoją skrzynkę, oprócz dosyłania na wskazane adresy e-mail, mają być widoczne również na koncie, dla którego przekierowanie jest konfigurowane. Niezaznaczenie tej opcji spowoduje, że wiadomości wysyłane na Twoje konto e-mail nie będą zapisywane na tej skrzynce, a zostaną jedynie dosłane na zdefiniowane adresy.

Aby zapisać wprowadzone ustawienia, kliknij przycisk Zapisz.


Ważne!
Przekierowanie można ustawić również w panelu Active.admin właściwym dla serwera, na którym zostało utworzone Twoje konto e-mail. Po włączeniu przekierowania poczty w Cloud Mail będzie ono widoczne również w konfiguracji wybranego konta e-mail w Active.admin. Jeżeli przekierowanie zostanie skonfigurowane w panelu Active.admin, to jego ustawienia będą widoczne w Cloud Mail.
Jak dodać przekierowanie poczty.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie