Wybierz inny temat

Cloud Mail na urządzeniach z systemem Android

Do obsługi kont e-mail utworzonych na serwerach nazwa.pl możesz wykorzystać dedykowaną aplikację (klienta pocztowego) dla urządzeń mobilnych, pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Android.

Aplikację Cloud Mail możesz pobrać bezpłatnie ze sklepu Google Play.

google play


1. Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją w celu dokonania wstępnej konfiguracji. Przy pierwszym włączeniu wyświetlony zostanie panel logowania do konta e-mail. Wpisz pełny adres skrzynki pocztowej oraz hasło, jakie zostało dla niej zdefiniowane w panelu Active.admin.


2. Główne okno aplikacji zawiera widok Wątków, czyli wiadomości odebranych. Wybierz daną wiadomość, aby ją odczytać.

3. Jeżeli chcesz napisać nową wiadomość, wybierz ikonę długopisu, widoczną w prawym dolnym rogu aplikacji.


Zostanie wyświetlony formularz, w którym uzupełnij adres odbiorcy wiadomości oraz jej temat i treść. Poniżej znajdują się również przyciski dodania grafiki lub załącznika do przesyłanej wiadomości czy wstawienia odnośnika.

Edytowaną wiadomość możesz odrzucić, zapisać w szkicach lub wysłać.


4. Aby skasować wiadomość, naciśnij ją i przytrzymaj, aż do momentu, kiedy zostanie zaznaczona, co zasygnalizuje zmiana koloru. Następnie dotknij przycisk obrazujący trzy kropki ułożone pionowo w pomarańczowym kółku, który jest widoczny w prawym dolnym rogu (tuż nad klawiszem tworzenia nowej wiadomości). Pojawi się dodatkowe menu, w którym wybierz opcję Kosz. W ten sposób wiadomość została usunięta.

Jeśli chcesz usunąć wszystkie wiadomości znajdujące się w danym folderze, wybierz przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu (trzy kropki ułożone pionowo), a w menu naciśnij opcję Wybierz wszystkie. Następnie wykonaj takie same kroki, jak podczas usuwania pojedynczej wiadomości.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie