Wybierz inny temat

Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Typy plików"?

W zakładce Typy plików prezentowane są wszystkie rodzaje plików, o pobranie których wysłały żądanie przeglądarki użytkowników, na przestrzeni wybranego miesiąca.

Po lewej stronie, znajdziesz wykres kołowy obrazujący rozkład żądań przypadających na dany typ pliku.
Dokładne statystyki znajdują się w tabeli, która zawiera takie dane jak:

  • typ pliku – rozszerzenie pliku, o pobranie którego nastąpiło żądanie;

  • opis – krótki opis danego typu pliku, np. czy dane rozszerzenie związane jest plikami graficznymi czy arkuszami stylów;

  • żądania - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; jest to parametr przypadający na dany typ pliku wraz z jego stosunkiem procentowym do wszystkich żądań;

  • pasmo - parametr został opisany w zagadnieniu Jakie informacje mogę sprawdzić w zakładce "Ten miesiąc"?; jest to parametr przypadający na dany typ pliku wraz z jego stosunkiem procentowym do całkowitej liczby pobranych danych;

  • średni rozmiar – średni rozmiar pobranego pliku; parametr ten jest obliczany jako stosunek całkowitej liczby pobranych danych (danego typu plików) przez liczbę żądań do nich.

Czy artykuł rozwiązał problem?
Tak Nie